Vytisknout tuto stránku

Semináře MSKA-CZ

Každý cvičenec má možnost účastnit se seminářů vedených mistry bojových umění, jejichž součástí jsou rovněž zkoušky na jednotlivé stupně technické vyspělosti.

Bližší informace o seminářích naleznete na oficiálních stránkách organizace MSKA-CZ.

Rozpis vybraných seminářů pro rok 2012:

Název a kód akce Datum konání Skupiny, pro které je seminář určen
Zimní škola - ZŠ 28.1.- 29.1.; 4.2.- 5.2. všechny pásy
Speciální mítink -SM 1 18.2. - 19.2. jenom vybrané pásy
Jarní škola - JŠ 10.3.- 11.3.; 17.3.- 18.3. všechny pásy
Velikonoční seminář - EE 9.4. - 14.4 od zeleného pasu
Úvodní škola - ÚŠ 26.5.- 27.5. hlavně začátečníci
Letní škola - LŠ 1.7.- 7.7. všechny pásy
Tréninkový míting - TT 18.8. - 19.8. vybrané pásy
Adria seminář - AA 29.9. - 7.10. od zeleného pasu
Podzimní škola - PŠ 13.10.- 14.10.; 20.10.- 21.10. všechny pásy
Úvodní škola - ÚŠ 17.11.- 18.11. hlavně začátečníci
Mistrovství MSKA-CZ 1.12.- 2.12. turnaj - od 9. stupně

Podrobnosti týkající se možnosti účasti na seminářích, výše poplatků, případně další dotazy týkající se seminářů budou včas sděleny na pravidelných trénincích.

Všechny poplatky za příslušný seminář musí být uhrazeny nejpozději 10 dní před prvním dnem konání akce!


Předchozí stránka: Tréninky
Další stránka: Přihlášení