Vytisknout tuto stránku

Historie oddílu MSKA VUT Brno

Náš oddíl vznikl v roce 1995, a to na podnět členů MSK, kteří přišli do Brna studovat, a nechtěli se vzdát této tréninkové metodiky. Po domluvě s asociací MSK pro ČR, po všech přípravných fázích a po problematickém hledání cvičebních prostor, tedy vznikl oddíl MSK Brno a našim prvním útočištěm se stala tělocvična na ZŠ ul. Košinova. Nebylo to ideální, protože jsme museli mít tréninky i v pátek odpoledne, ale pro začátek jsme byli vděčni alespoň za to. V průběhu času jsme poznali školu i lidi kolem ni, a protože na VUT v té době prakticky chyběla výuka karate, zrodila se myšlenka, přesunout výuku karate na vysokou školu, a budovat členskou základnu převážně z vysokoškoláků. Zhruba po roce se nám myšlenku podařilo realizovat a my se stěhovali do jiné tělocvičny, a stali se tak oddílem karate při VUT. V této pozici prakticky působíme dodnes, a naši členskou základnu tvoří v převážné míře právě studenti z VUT.

 

Náš vývoj a sportovní úspěchy

1996:

Jan Zářecký: I přes svůj mladý věk má náš oddíl za sebou už slušnou řádku úspěchů. Prakticky hned od začátku se náš oddíl stal dravcem na turnajích M.S.K., a to nejen díky talentu našich cvičenců, ale i díky dobrému vedení ze strany trenérů. Bohužel během času někteří cvičení zanechali, ale i přesto se náš oddíl hned v prvním roce existence zařadil mezi nejúspěšnější oddíly v lize M.S.K. ČR.

1997:

Jan Zářecký: Další rok nebyl pro náš oddíl vůbec příznivý, neboť naše řady musel ze soukromých důvodů opustit hlavní trenér Roman Zatloukal, a tak jsem celou agendu a vedení tréninků musel převzít já. S postupem času se mi podařilo do toho, jak se říká, dostat, a tréninky se postupně začaly opět zkvalitňovat, o čemž svědčí i to, že jsme v roce 1997 dokázali s oddílem obsadit v lize MSKA-CZ druhé místo, a to s minimálním bodovým odstupem.

1998:

Jan Zářecký: Samozřejmě jsme neusnuli na vavřínech, a i v minulém roce jsme se snažili tréninky ještě více zkvalitnit. Vedle již poměrně stabilně dobrých výsledků z republikových turnajů MSK, se první úspěchy začaly dostavovat i na mezinárodním poli, ať už medailovými pozicemi našich borců na mezinárodním turnaji v Praze, nebo Slovinsku. Mojím velkým osobním úspěchem pak bylo dosažení druhého místa v kumite na Akademickém mistrovstvím ČR, které se konalo v Brně za účasti hned několika špiček českého karate. Celý rok se pak pro celý oddíl stal velmi úspěšným, neboť jsme v konečném hodnocení oddílů MSKA-CZ za rok 1998 obsadili první místo a to s překvapivě velkým náskokem. Toto prvenství je však pro nás hlavně závazkem do budoucna, abychom tento i příští roky byli při nejmenším tak úspěšní, jako ten minulý, což bude s rostoucí konkurencí stále složitější.

1999:

Jan Zářecký: Rok 1999 byl po všech stránkách pro náš oddíl úspěšným a to hlavně díky tomu, že se nám opět podařilo obhájit prvenství v MSKA-CZ lize mezi oddíly. Náskok sice již nebyl tak velký jako v minulém roce, ale i tak je to pro nás velký úspěch. Náš oddíl tímto potvrdil, že prvenství z minulého roku nebylo náhodou, a že právem patříme mezi nejlepší oddíly. V tomto roce byl vidět i další pozitivní trend, kdy se na závodním poli začali prosazovat i novější členové našeho oddílu, což se nejvíce projevilo na prosincovém Moravia Cupu 99. Myslím, že to celkově souvisí se stabilizací naší členské základny a rostoucí kvalitou tréninků, což společně vytváří dobré podmínky pro další rozvoj všech cvičenců. Lze tedy jen doufat, že i v dalších letech se budeme ubírat správnou cestou a dokážeme, že naše vítězství jsou skutečně zasloužená.

2000:

Jan Zářecký: Máme za sebou další rok usilovného cvičení, a proto bude dobré, když se opět trochu poohlédneme zpátky. Minulý rok můžeme považovat tak trochu za jubilejní, protože jsme oslavili již pět let činnosti. Za těch pět let se toho událo opravdu hodně a ten kdo je s námi už nějaký ten pátek, mi dá jen za pravdu. Mnoho z nás má ještě v živé paměti nelehké začátky a boj o každou cvičební hodinu, kdy to mnohdy vypadalo už zcela beznadějně. Doufám, že to zlé máme už definitivně za sebou, a že nyní, kdy jsme se stali nedílnou součástí sportovního života VUT se budeme dále jen rozvíjet. Minulý rok jsme udělali opět obrovský kus práce a to hlavně v rozšiřování naší členské základny. Sice jsme v konečném hodnocení oddílů za rok 2000 obsadili až 4. místo, ale myslím, že to pro nás nebylo v tomto roce až zas tak důležité. Mnohem důležitější pro nás bylo to, že se do nové funkce trenéra velmi rychle a úspěšně adaptoval David Svoboda, který dokázal do našich řad nalákat velké množství nových členů. Náš kádr se tedy opět rozrostl, což je pro nás obrovským příslibem do budoucna. Přeji tedy všem našim členům mnoho úspěchů a zdraví a doufám, že nám zůstanou věrni a společně se opět propracujeme mezi nejúspěšnější.

2001:

David Svoboda: Hlavní událostí tohoto roku je začátek naší spolupráce s organizací CESA (Centrum Sportovních Aktivit VUT Brno), www.cesa.vutbr.cz, která nám poskytla cvičební prostory a později umožnila pořádat mnohé akce a turnaje v Brně, ve velice kvalitních cvičebních podmínkách.
Bohužel tento rok přinesl i odchod studentů vysokých škol, kteří své studium v Brně ukončili. Mnozí z nich patřili k první členům brněnského oddílu, čímž byl jejich odchod ještě bolestnější. Vše jsme ale zvládli a začali pilně trénovat s novými členy.
Poslední důležitou událostí bylo stěhování do nových cvičebních prostor. Nyní cvičíme v areálu bojových umění VUT na Kraví Hoře, ve velké tělocvičně.

2002:

David Svoboda: Tímto rokem vstupujeme do vysokoškolského sportovního klubu VSK. To přináši i změnu jména našeho oddílu na M.S.K. VUT Brno. Díky členství ve VSK máme k dispozici více cvičebních prostor i mimo výukové hodiny. S pomocí nového garanta pro bojová umění pana PaedDr. Milana Slezáčka a správce cvičebních prostor pana Mgr. Ivo Šmardy jsme mohli uskutečnit nejprestižnější celorepublikové závody M.S.K.- CZ za rok 2002, Moravia Cup 2002, právě zde v Brně. Doufáme, že tato naše spolupráce bude pokračovat i nadále a Moravia Cup se stane brněnskou záležitostí také v roce 2003 a dalších letech.
Rok 2002 jsme ukončili ve zdraví a s mnohými novými nadějnými členy.
Na závěr chci jen říci, že jsem rád, že mohu pracovat s tak výbornou partou lidí.

2003:

David Svoboda: Ani se nezdá, že je to celý rok, co jsem do této rubriky psal poslední článek. Další rok se překulil a my jsme starší a starší :-))
Rok 2003 byl plný úspěchů našich členů. Ti co sledují sekci "Stalo se" mi jistě dají za pravdu, a Ti co do ní nezavítali, by se tam měli co nejdříve podívat. Nutno připomenou veliký úspěch našich vyšších pasů na mezinárodním turnaji "Easter seminar 2003" v našem hlavním městě, Praze. Zde jsme získali v obrovské, jak tuzemské, tak mezinárodní konkurenci, medailové místo v každé kategorii, do které jsme nastoupili... Většina našich borců také na této akci získala vyšší technický stupeň.
Přesto ale bylo největší událostí minulého roku zúčastnění se našich bojovníků Evropského šampionátu karate, v červnu 2003. A i zde jeden z našich členů získal medailové umístění v bojích.
Jak jsem doufal v roce 2002, nejprestižnější turnaj MSKA-CZ, "Moravia Cup", byl i letos v Brně. Opět díky pomoci CESA, jsme mohli uspořádat tuto velkolepou akci na domácí půdě. Jsem velice rád, že díky snaze členů právě brněnského oddílu MSK, tento turnaj nabírá na prestiži. Kvalita turnaje oproti loňskému roku rapidně narostla, což je jistě výzva i pro nastávající akce.
MSK jako tělesná výchova na VUT je stále v oblibě a dokladem tomu jsou noví a noví zájemci o tento sport. V zimním semestru roku 2003 k nám přišel velice kvalitní nábor nováčků. Jejich píle se objevila hned na jejich prvním turnaji, "Zimní škole 2004".

Lze jen dodat mnoho sportovních úspěchů i do nového roku, 2004.

2004:

Lubomír Macek: Není to ani tak dlouho, co se psaly události roku 2003 a dnes tu sedíme nad shrnutím roku 2004.
První polovina roku patřila spoustě sportovních akci na nichž měli úspěch i naši bojovníci. Díky úsilí celého oddílu se některé z těchto akcí mohly konat i zde, na domácí půdě, v jihomoravské metropoli Brně.
Ve druhé polovině roku je nutno zdůraznit, že z důvodu více jak 4 měsíční cesty trenéra oddílu Davida Svobody do zahraničí, se dočasné vedení oddílu chopili Ing. Petr Fňukal a Lubomír Macek. Do této činnosti se vrhli naplno a s velkým elánem. Pod jejich dohledem se oddíl zúčastnil dalšího množství turnajů, na kterých si jeho členové vedli velice úspěšně. Dále jsme se s jejich pomocí přesunuli do nových cvičebních prostor, na vysokoškolských kolejích Pod Palackého Vrchem, do centra bojových umění CESA. Je jim třeba poděkovat a říci, že s pomocí chodu oddílu stále pokračují stejně svědomitě a pilně.
Skvělé úspěchy ve sportu i na soukromém bitevní poli v roce 2005 :-)

2005:

Lubomír Macek: Tak vás opět vítám u shrnutí předcházejícího roku. Tentokráte roku 2005. Když se podívám zpět na historie uplynulých let, je vidět, že náš oddíl není na poli bojových umění žádným juniorem. Za dobu jeho existence jím prošlo mnoho dobrých bojovníků. Oddíl měl více či méně úspěšná období, jeho členové získávali cenné medaile a přispěli k výraznému zlepšení kvality jak tréninku samotného, tak tréninkových prostor.

Jelikož v tomto roce náš oddíl oslavil své 10. narozeniny, připomeňme si nejdůležitější body jeho historie:

Rok 1995 - na podnět členů MSK, kteří přišli do Brna studovat, a nechtěli se vzdát této tréninkové metodiky byl založen náš oddíl. U zrodu oddílu stáli dvě nejdůležitější osoby a to Roman Zatloukal, I.Dan (v současné době trenér oddílu MSK Choceň) a Jan Zářecký.
Rok 1996 - zhruba po roce své existence se oddíl přesunul na vysokoškolskou půdu a začal působit pod VUT, kde do té doby chybělo karate v nabídce výuky TV. Jméno oddílu je Oddíl Moderního sportovního karate Brno Univerzita.
Rok 1997 - odchází Roman Zatloukal a oddíl vede samostatně Jan Zářecký.
Rok 1998 - borci oddílu začali získávat spoustu medailových umístění jak na domácí tak zahraniční půdě, v tomto roce byl oddíl s přehledem na 1. místě mezi domácími kluby.
Rok 1999 - oddíl dokázal obhájit prvenství z minulého roku a opět se stal na domácí půdě nepřemožitelným.
Rok 2000 - Jan Zářecký odchází na vojnu, vedení oddílu se ujímá David Svoboda.
Rok 2001 - oddíl začíná spolupracovat s organizací CESA.
Rok 2002 - oddíl vstupuje do vysokoškolského sportovního klubu VSK, jméno oddílu se mění na Vysokoškolský sportovní klub MSK VUT Brno.
Rok 2003 - ve spoluprácí s CESA oddíl pořádá v Brně největší turnaj na domácí půdě, vyvrcholení sezóny v MSKA-CZ, Moravia Cup, který se s úspěchem pořádal v Brně i v dalších letech.
Rok 2004 - trenér oddílu odcestoval na dlouhou dobu do zahraničí a všechny úkoly přešli na Petra Fňukala a Lubomíra Macka. Ti ukázali, že vedení oddílu po všech stránkách zvládají naprosto výborně a ve stejném směru fungují dodnes.

Stručný přehled historie už máme tedy za sebou a pokud se chcete dozvědět více, zavítejte na našich stránkách v historii do toho roku, který vás zajímá.

V druhé polovině roku 2005 došlo k upřesnění tréninkových jednotek našeho oddílu. Spolupráce s CESA nám zajišťuje cvičební prostory a slouží k seznámení studentů z řad vysokých škol s tréninkem Moderního sportovního karate. Vysokoškolský sportovní klub umožňuje využívání kvalitních cvičebních prostor členům oddílu pro další tréninky, a to jak karate, tak třeba kondičního posilování. Naše tréninky dostaly nový rozměr, rozšířily se, došlo k jejich zkvalitnění a to vše je vidět i na turnajích, kde jsou naši borci stále úspěšnější a úspěšnější.


Předchozí stránka: Stalo se do roku 2003
Další stránka: Kontakty